ABY UZYSKAĆ KORZYŚCI

Aby uzyskać powyższe korzyści przedsiębiorstwo musi ponieść znaczne koszty związane z instalacją i uruchomieniem takiego systemu, a następnie z jego bieżącą eksploatacją. Należy podkreślić, że stworzenie podsystemu informacji rynkowej nie rozwiązuje automatycznie wszystkich trudności i problemów związanych z pro­cesem decyzyjnym. Wynika to z faktu, że wiele instrumentów marketingowych posiada wymiar jakościowy, co oznacza, że mogą one być przedmiotem wartościo­wania, nie mogą natomiast podlegać mierzeniu. Kształtowanie zintegrowanego systemu marketingowego jest postępowaniem wielowymiarowym, którego zmienne mają charakter stochastyczny, a więc ich oddziaływanie nie może być w pełni jedno­znaczne i precyzyjnie określone.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone