AKT WYBORU

W tym sięgnięciu artystów malarstwa informel po re­jony rzeczywistości dotąd nie eksploatowane — osądzane bowiem jako marginesowe jej wycin­ki lub nie znane dotychczas, bo niedostrzegalne gołym okiem — istnieje ważny moment po­szukiwania nowych kręgów poznania świata. Wybrane przez artystów i odtwarzane „znaczo­ne” struktury rzeczywistości — dzięki ich uwypukleniu przez powiększenie, zmniejszenie, sam akt wyboru artystycznego i utrwalenie w dziele sztuki — stawały się „znaczące”.W jednym cią­gu obserwować odtąd będziemy coraz natręt- mejszą obecność samej rzeczywistości, wybie­ranej przez artystę i nobilitowanej przez pod­niesienie jej do rangi sztuki, w drugim ciągu podobnie traktowaną dokumentację rzeczy­wistości; przy czym niejednokrotnie dwa te w^tki splatać się będą ze sobą w nierozdzielną.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!