AKTYWNOŚĆ POD KAŻDYM WZGLĘDEM

Aktywność stanowiąca niemal pod każdym względem odwrotność tej, która od swych prapoczątków dd dziś ma na celu spo­rządzanie harmonijnych i miłych dla oka, opar­tych na geometrii ornamentów. Jest bowiem rodem z intelfektu, a nie z instynktu, nie roz­poczyna się spontanicznie od geometrii ale z mozołem i powoli prowadzi do niej jako op­tymalnego osiągnięcia, nie liczy się z żadnymi Kryteriami powierzchownych doznań wzroko­wych, ale stanowi wytwór postawy medytacyj­nej: zakotwiczonej w filozofii lub w pracy ana­litycznej nad językiem sztuki.W przypadku filozoficznej interpretacji świata podanej językiem geometrii możemy mówićo    analogicznej do ujawnionej w ornamentach geometrycznych tęsknocie do porządkowania.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!