AKUMULACJA

„Aku­mulacje” Armana i multiplikowane zdjęcia Warhola zyskują dodatkową siłę działania przez zwielokrotnienie jednoimiennego elementu „wyczyszczonego” z jakichkolwiek zetknięć i powiązań z innymi. Tu zwrócić trzeba uwagę, że właśnie owe fotograficzne, tak czy inaczej użyte cytaty rzeczywistości mają podwójne znaczenie: obecności rzeczywistości przy prze­kazaniu jej w postaci dokumentu. W przyto­czonych przykładach mamy więc wciąż jeszcze do czynienia z wycinkami rzeczywistości w sposób intencjonalny bądź to spreparowanymi, bądź zestawionymi, bądź wreszcie zmultiplikowanymi. Analogiczną preparację odnaleźć tak­że można w gigantycznych powiększeniach ra­strowych plakatów i obrazków komiksowych Lichtensteina, gdzie chodzi o rzeczywistość plakatopodobną.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone