ANALIZA GŁÓWNYCH PROBLEMÓW

Ponieważ stra­tegia marketingowa obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę działań na rynku, podejmowane decyzje odnoszą się każdorazowo do wszystkich etapów. Oznacza to, że w procesie kształtowania strategii marketingowej podejmuje się współzależne decyzje tworząc łącznie określony system decyzji .Analiza głównych problemów marketingu zaczyna się od konsumenta. Wszystkie ujęcia marketingu opierają się na zachowaniach konsumentów i na wiedzy o ich postawach. Określenie celów przedsiębiorstwa może nastąpić jedynie poprzez systematyczne pobieranie informacji z rynku i obserwowanie zmian w zakresie potrzeb i spożycia. Analiza procesów rynkowych, w tym zwłaszcza śledzenie zmian w stylu życia ludności, ma decydujące znaczenie dla marketingu.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!