ANTYCZNA ŚWIĄTYNIA

Antyczna świątynia jest piękna nie dlate­go, że służyła za schronienie jakiejś formacji społecznej lub wyznawanej przez nią religii, ale ponieważ jej forma powstała z czystego od­czucia stosunków plastycznych. Odczucie arty­styczne, które zostało zawarte w budowli sakral­nej, jest dla nas po wsze czasy cenne i żywe”. Paradcksalność wadzenia się Malewicza o    dotychczasowy „praktycyzm” sztuki po­lega na odrzuceniu przez niego służebności sztuki nie tylko wobec zadań codzienności, jak funkcja dokumentalno-historyczna i portreto­wa, literacka czy zdobnicza, ale też wobec za­dań religijno-metafizycznych czy pobudzenia retleksji filozoficznej. Było to zatem programo­we zanegowanie wszelkiej pozawizualnej roli sztuki.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!