ATRAKCYJNY MOTYW

W schodnioazjatycka zasada dese­niu. jako zaczyn pierwszych prób abstrakcji w malarstwie zachodnim albo Ruch jako samo­istny element w dziele Hokusaia i w pastelach i rysunkach Edgara Degas, albo Fala jako te­mat obrazu i forma ornamentalna w japoń­skiej sztuce oraz jej wpływ na sztukę europej­ską, albo Wpływ japońskiego malarstwa tu­szem na nowoczesną sztukę Europy, albo For­mat pionowy, wydłużony pod wpływem japoń­skich kakemonów. Motyw okazał się atrakcyjny i wciąż modny. W ślad za monachijską w dziewięć lat później w Krakowie odbyła się stosowna do warunków polskich, a więc skurtyzowana do jednego tyl­ko tematu, ale o tych samych intencjach i tym samym punkcie wyjścia, wystawa pt. Inspi­racje sztuką Japonii w malarstwie i grafice polskich modernistów. Zestawienia ekspono­wanych obiektów kształtowały się identycznie jak w Monachium, a i teoretyczne wypowiedzi w jej katalogu nie odbiegały sposobem widze­nia i interpretacji od tamtych.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone