BRYŁY NIEUŻYTECZNE

Gdy widzi się te bryły nieuży­teczne, niezupełnie foremne, geometrycznie oschłe i tak olbrzymie wymiarami, że niemo­żliwe do objęcia wzrokiem, a jednocześnie wiek że nie mają one nic poza sobą znaczyć, widzi się wielki i niedocieczony w jego bez­myślności samoniszczenia, przemysłowo zabu­dowany, wypełniony fabrycznymi przedmiotmi, absurdalny i bezduszny świat dzisiejszego człowieka. Właśnie jak one odindywidualizo­wany i odczłowieczony. Nie do takiej obiekty­wizacji dążyli twórcy sztuki geometrycznej; ani jej pionierzy europejscy, jak Mondrian i Malewicz, ani ich wielcy protoplaści* m.in. indyjscy artyści tantry. Przez fakt programo­wego wyrzeczenia się przesłania w swej sztu­ce, przez zamierzone uproszczenia poprowadzo­ne tak daleko, aby ich dzieła można było przekazać drogą telefoniczną, wreszcie przez dylemat, czy wszystkie idee muszą być reali­zowane materialnie, rozstrzygnięty negatywnie.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone