CAŁKIEM MOŻLIWE

Jest całkiem możliwe, że ten artysta pewnego dnia odkryje w dwóch wymiarach namalowany mobil, który w obszarze malarstwa oznaczać będzie to samo, -co w rzeźbie mobile Caldera”. Te przewidywania Briiona okazały się trafne, ale niepełne, gdyż, choć cenił artystę, jedno­stronnie jednak kwalifikował jego twórczość. Tymczasem dalszy rozwój jego twórczości, oparty na rozważaniach o sztuce i nie tylko sztuce, wydaje się prowadzić Vasarely’ego jed­nak do refleksji filozoficznych w myśleniu d ku metafizyce w malarstwie. „Zagubiony we wspaniałościach piramid, Akropolu, Forum Roma- num, katedr, zamków i pałaców, cywilizowany człowiek nie doceniał nigdy prostych konstant geniuszu ludzkiego: geometrii, struktur i zna­ków — pisał artysta. — Mimo to okrąg, pro­stokąt, spektrum, solfeggio, alfabet, cyfry są zasadniczymi jednostkami każdej twórczości ludzkiej.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!