Category Archives: Dziwna kraina sportu

WSPÓŁCZESNY KRYZYS

Czytamy ostatnio, że kryzys współczesnej piłki nożnej polega- na konflikcie między skutecznością (mierzoną na ligowych ta­belach) ‚ a widowiskowością: ta ostatnia wciąż jest w Ameryce Łacińskiej ważniejsza. Coraz częściej zmiany w przepisach zmierzają do „uatrakcyjnienia” zawodów. Okazuje, się, że trzeba

NIC DZIWNEGO

Nic dziwnego, że ta teatralna dramatyzacja widowiska .sporto- • wego kusi także jednostki. Okazuje się, że nawet tam, gdzie panowały do niedawna żelazne reguły dobrego zachowania, możliwe są ustępstwa. Nastase był karany sto razy za wygłupy. Okazuje się, że potępienie

SPEKTAKL MASOWY

Spektakl. masowy rządzi się własnymi prawami. Czy  sport się temu oprze, zachowa tradycyjne rygory, czy też ulegnie re­formując prawidła, zasady, regulaminy, sprzęt — nawet stroje. Coś wtedy zginie jakoby bezpowrotnie. Niektórzy sądzą, że sport straci duszę. Byłbym ostrożniejszy w sądach.

EGZALTACJA

Po wielu latach obejrzałem ponownie w telewizji „Czarci żleb”. Jeśli pominąć naiwny schematyzm fabuły, zdumiewa zna­komita sztuka operatorska. Ten wspaniały zjazd, kadry naro­dowej lat 50-tych wąskimi żlebami wśród głazów — jak zręcz­nie to sfilmowane! A o ileż sprzęt (narciarzy i

W LITERATURZE

W literaturze owe -odczucia zostały już od ponad wieku przy­tłumione sztuką’ rzeczowej relacji i .wstrzemięźliwej  refleksji cechujących prawdziwych ludzi gór i górskich sportów. W fil­mie — jak widać — egzaltacja miała mocniejszy żywot.Egzaltacja, czyli przesada, pompatyczność,. trochę histeryczny entuzjazm lub

ŻYCIE SPOROTWE

Z czasem dokonuje się ukryta reduk­cja owego bogactwa: rozmaite zainteresowania zepchnięte na daleki tor działań,. myśli, wyobraźni, po prostu usychają. Zycie sportowe na długo zagarnia niepodzielnieczłowieka. I każdy wynik, każdy stan treningowy,; każde, drgnienie zawodniczego losu znajduje wzmocnione odbicie ,w świadomości. Zycie zaczyna ‚

W NIERZADKIM PRZYPADKU

W tym. nierzadkim ^przy­padku — zarzut nadmiernego egzaltowania’młodzieży należałoby chyba podtrzymać.Wielką rolę odgrywają tu środki masowego przekazu. Prasa, radio,;film, telewizja mogą owe tendencje do sportowej egzalta­cji mądrze rozładowywać. Mogą i wzmacniać.; Rozdmuchiwanie skromnych,. a często pozornych sukcesów, na, młodzieżowych zawodach,-hojność w

W POLSKIM SPORCIE

Podejmować je^będą .scenarzysci^i po- wieściopisarze, nie ” mówiąc o poetach. Goraolotny fraz^, od świętny ceremoniał, . tanie – pochlebstwo, będzie wielokrotnie stanowiło usprawiedliwienie dla słabej praktyki– trenerskieg warsztatu, braku charakteru^ i moralnych dwuznaczności postę- powania na’co dzień. I tak jak:owe „czarcie

SALON GÓRSKI W GRENOBLE

W Grenoble, alpejskiej stolicy Francji, łączą się nie tylko trzy wielkie doliny pomiędzy, masywami Belledonne (przypomina Tatry), Chartreuse (najgłębsza’ jaskinia świata).i Vercors (słynny z walk partyzanckich z udziałem Polaków). Łączą się tu także \ trzy różne , nurty gospodarki, kultury, stylu

KATALOG WYSTAWCÓW

Katalog wystawców jest imponujący, ale najbardziej zdumiewa spojrzenie poprzez halę — przez nie­zliczone stoiska maszyn, sprzętu sportowego, środków transportu — ku krowom. Tak, bo SAM nie dzieli swego regionu według działów gospodarki. Przeciwnie, łączy je ze sobą. Oglądamy więc dziesiątki