Kategoria: Dziwna kraina sportu

W NIERZADKIM PRZYPADKU

W tym. nierzadkim ^przy­padku — zarzut nadmiernego egzaltowania’młodzieży należałoby chyba podtrzymać.Wielką rolę odgrywają tu środki masowego przekazu. Prasa, radio,;film, telewizja mogą owe tendencje do sportowej egzalta­cji mądrze rozładowywać. Mogą i wzmacniać.; Rozdmuchiwanie skromnych,. a często pozornych sukcesów, na, młodzieżowych zawodach,-hojność w

W POLSKIM SPORCIE

Podejmować je^będą .scenarzysci^i po- wieściopisarze, nie ” mówiąc o poetach. Goraolotny fraz^, od świętny ceremoniał, . tanie – pochlebstwo, będzie wielokrotnie stanowiło usprawiedliwienie dla słabej praktyki– trenerskieg warsztatu, braku charakteru^ i moralnych dwuznaczności postę- powania na’co dzień. I tak jak:owe „czarcie

SALON GÓRSKI W GRENOBLE

W Grenoble, alpejskiej stolicy Francji, łączą się nie tylko trzy wielkie doliny pomiędzy, masywami Belledonne (przypomina Tatry), Chartreuse (najgłębsza’ jaskinia świata).i Vercors (słynny z walk partyzanckich z udziałem Polaków). Łączą się tu także \ trzy różne , nurty gospodarki, kultury, stylu

KATALOG WYSTAWCÓW

Katalog wystawców jest imponujący, ale najbardziej zdumiewa spojrzenie poprzez halę — przez nie­zliczone stoiska maszyn, sprzętu sportowego, środków transportu — ku krowom. Tak, bo SAM nie dzieli swego regionu według działów gospodarki. Przeciwnie, łączy je ze sobą. Oglądamy więc dziesiątki

WYTWÓRNIE NART

Są wreszcie wszystkie znane wytwórnie nart francuskich, wiązany itp.: są też — na wszelki wypadek —. pokazane, udoskonalenia sprzętu sanitarno-ratowniczego. (np. folia plastikowa srebrzono-złocona, w którą zawija się rannych — i która zależnie od potrzeby raz chroni przed utratą ciepła,

KONFERENCJE

Odbywają się na SAM konferencje: zarówno na temat wyciągów linowych jak i gospodarki łąkowej. O oczyszczaniu wód i o losie dzieci z wiosek górskich… Zarazem jednak, , przez wszystkie dni Salonu trwa degustacja serów — bez tego ,Francja nawet alpejska