Kategoria: Dziwna kraina sportu

SZUKANIE WSPÓLNYCH ROZWIĄZAŃ

Koniecpiosci szukania wspólnych rozwiązań pasujących i do gospodarki i do pozagospodarczych potrzeb ludzkich. Podobnie jak o regionach górskich należałoby myśleć np.-o pojezierzach.., I-tak jak wszelki

STARZENIE SIĘ IMPREZY

Czy nadal kochamy Wyścig Pokoju? Pytanie takie pada od jakichś dziesięciu lat. często-i-często się na nie odpowiada scep­tycznie. Bogiem a prawdą niewiele wiemy, nasze przekonania

MACHINA DO WYTWARZANIA SUKCESU

Nie był jeszcze machiną do wytwarzania sukcesów. Nie sięgał po autorytet nauki. Ńie stał na granicy profesjonalizacji. Co prawda jacyś młodzi Duńczycy czy Francuzi traktowali

TRUDNO MIEĆ PRETENSJE

Trudno było mieć pre­tensje do królewiczów z bajki, kiedy po zwycięstwie odjeżdżali z mety wyścigu’ własnym samochodem. Zmieniło się bardzo wiele. Niepomierniewzrosło nasycenie cywilizacją, ruchliwość ludzka,

PRAWA EPOKI

Ba, okazało się, że i on podlega prawom epoki i jej konfliktów. Obok sportu wyczynowego wyrósł, na wpół prywatnie, sport rekreacyjny, turystyka, podróżowanie, weekendy.. Klientela

TEATR DWORSKI I SPORT DWORSKI

Sport przyrównuje.się często do teatru. „Największy teatr,XX \wieku”, taki tytuł pojawia, się ‚nieraz w nagłówkach felieto­nów i uczonych rozpraw. Rzadziej znacznie autorzy. poza po­sługiwaniem się pojęciami

EGZYSTENCJA ZAWODNIKÓW

Sport dwors-d- .w takim sen­sie — nie istniał nigdy. Można jednak w Poisce iat siedemdzie-. siątych, pewne ^cechy dworskiego; teatru odnaleźć w wielu for­mach życia

PRESTIŻ, POZYCJA, SŁAWA

Daje on prestiż, pozycję i sławę wśród innych możnych. Pokazuje szerokość gestu i głębokość kieszeni. Pokazuje własną siłę: jeśli są trudności, można powiedzieć „my się

PRZYJAŹŃ ZE SPORTOWCAMI

Dobrze jest przyjaźnić się z artystami, .sportowcami, ludźmi talentu. Można — z pozycji wielkiego pana, osoby ‚ ; liczącej się — wypowiadać się o ich

WIELKI SPEKTAKL

Wielki spektakl   przydaje możnowładcy chwały, i choć wszyscy wiedzą, że przegrał w Lotaryngii, tu w Wersalu, jest hojny, uśmiechnięty  i fachowo^ dyskutując o teatrze, i on

SZKOŁY SPORTOWE

Nie wiem, kto pierwszy użył tego określenia; kto wciągnął je do dokumentów urzędowych; kto zaakceptował.’ Wiem jedno:nazwa „szkoły mistrzostwa  sportowego” jest wychowawczym nieporozumieniem. Po pierwsze: jest nieprawdziwa.

NAZWA SZKOŁY

Nazwa szkoły przecież to właśnie zapewnia… Tym. twardszy może \być .upadek, tym bardziej gorzkie sprowadzenie do rzeczywistości.Ilu tych rzekomych kandydatów do mistrzostwa naprawdę bę­dzie kandydować?.