CZŁOWIEK ZABLOKOWANY

Człowiek  zablokowany w jakimś swoim dążeniu, może nie­kiedy znaleźć zastępcze ujście dla powstałych napięć. Sport (czy kultura), nie mogą oczywiście stanowić zastępstwa dla wszyst­kiego co hamuje człowieka w jego dążeniach; ale. zdarza się, że . trochę pomagają. Jeśli jednak nawet i tu. człowiek (młody czło­wiek) napotyka barierę, jeśli wielka sfera-czasu wolnego jest tylko wielkim pustym polem — jesteśmy o krok od agresji.W. społeczeństwach żyjących tradycyjnie, wiejskich, mało­miasteczkowych, rozproszonych. — także problemy życia i wy­życia’ poza sferą zawodową były trochę rozproszone,należały do  prywatnego świata ludzi i ich. rodzin.. Masowe , społeczeństwa XX wieku przyniosły zmianę: narzuciły rytm życia; milionom, zepchnęły sferę prywatności w głąb, wydobyły na powierzchnię zbiorowe potrzeby i zaczęły je na zbiorowej drodze zaspokajać.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone