DOPUSZCZALNA RÓŻNORODNOŚĆ

Dopuszczalna różnorodność interpre­tacji bywa znaczniejsza lub mniej znaczna, ale możliwość odczytania intencji artysty istnieje zawsze, jeśli mamy do czynienia istotnie j z przekazem idei twórcy, a nie z enigmatycz- ; nie formułowanym bełkotem. Częstokroć moż­liwości interpretacyjne wypowiedzi sztuki dzi­siejszej odpowiadają kilku piętrom świadomoś­ci odbiorczej, przy czym im wyższe piętro in­terpretacji i rozumienia, tym bardziej elitarny jest krąg potencjalnych odbiorców tej warstwy wypowiedzi.W rezultacie tak ukształtowanej sytuacji sztuki dnia dzisiejszego — jeśli zgodzimy się. że spełnia ona proroctwo Hegla z momentem wkroczenia w obszar filozofii — oczywista sta­je się nie tylko od dawna uświadamiana nie- przystawalność do niej dawnych kryteriów oceny, ale i sprawa charakteru nowych, sto­sownych dla niej kryteriów.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone