DUŻE ORGANIZACJE

Organizacje duże mogą koncentrować swoją działalność na jakimś większym segmencie rynku lub kilku mniejszych, stosując zróżnicowane rozwiązania dla każdego segmentu. Z kolei organizacje mniejsze mogą uzyskiwać korzystne efekty ekonomiczne koncentrując się na obsłudze nawet jednego małego segmentu. W każdym przypadku wybór owego zasięgu rynku może być dokonywany w sposób właściwy po określeniu jednorodnych grup nabywców. Znaczenie segmentacji rynku przy kształtowaniu strategii marketingowej wynika z faktu, że nie występuje „przeciętny konsument”, który mógłby być punktem odniesienia przy formułowaniu programów działania. Z tego względu należy badać występujące między konsumentami „różnice i następnie pogrupować nabywców’ w taki sposób, aby ułatwiało to poznanie istniejących i potencjalnych grup nabyw­ców.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone