EGZYSTENCJA ZAWODNIKÓW

Sport dwors-d- .w takim sen­sie — nie istniał nigdy. Można jednak w Poisce iat siedemdzie-. siątych, pewne ^cechy dworskiego; teatru odnaleźć w wielu for­mach życia sportowego istniejących dzięki patronatowi potęż­nych przemysłów i władz lokalnych. Traktując Czvtelników. serio, nie będę (po raź setny) opisywał sposobów służących wcale niezłej egzystencji zawodników i dzia­łaczy w cieniu możnego patrona. Nim zajmę się głównie. Po co mu potrzebny jego własny sport wyczynowy?  Do czego służył możnym patronom epoki feudalnej ich własny teatr?