ELEMENT SŁUŻĄCY SKUPIENIU

Chodziłoby tedy o przedmiot traktowany ja­ko, element służący skupieniu. Wedle upani- szad, a za nimi wedle całej indyjskiej myśli filozoficznej „drogą do osiągnięcia równowagi umysłu jest skupienie, czyli utwierdzenie myśli przez pewien czas na okfeślonym przedmiocie przez wyeliminowanie wszystkich innych przedmiotów”.„Upasana, czyli medytacja — powiada Chethimattam — nie jest to tylko ćwiczenie wyobraźni i intelektu […]. Jej celem jest głębokie wniknięcie w siebie i znalezienie ogniwa między siłami psychicznymi a kosmicz­nymi […] wyjście poza konwencjonalne utoż­samienie jaźni jednostki z jej ciałem i indy­widualnością, która jest źródłem wszystkich konfliktów i niezgodności. Poprzez skupienie człowiek usiłuje przekroczyć siebie i utożsamić się z tym, co transcendentalne w takim samym stopniu, w jakim identyfikuje się z ciałem.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!