ELEMENTY PRZESŁANIA

Kosuth nie dopuszczał w swych ortodoksyjnych postulatach, aby sztuka mogła zawierać jakiekolwiek elementy prze­słania w sensie refleksji czy manifestowania filozoficznej postawy.Wspominam tu o podstawowych wnioskach wynikających z Art after Philosophy po to je­dynie, by tytuł tego rozdziału nie nasuwał mylnych skojarzeń z rozprawą konceptualisty amerykańskiego i by podkreślić i udowodnić, że moje konkluzje dotyczące zbliżenia sztuki dzisiejszej z filozofią usytuowane są wobec koncepcji Kosutha na antypodach.Natomiast przywołać mi tu wypada Friedri­cha Hegla. Trzeba zatem cofnąć się w czasie o     półtora stulecia, by sięgnąć do jego teorii sy­stemu ewolucyjnego. W rozwoju historycznym wiodącym od przyrody do urzeczywistnienia ducha absolutnego dostrzegał Hegel jako trzy ostatnie stadia: sztukę, religię d filozofię.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!