FASCYNACJA REZULTATAMI

Zafascynowani nie tyle wizualny­mi rezultatami, ile samą ideą innego niż euro­pejski stosunku do świata i inną koncepcją sztuki, bezpośrednio z tą ideą związanej, z niej wyrastającej i wobec niej służebnej — szukać zaczęli dla kształtującej się pod tamtym wpły­wem, ale własnej refleksji czy postawy własnych też i odrębnych mediów i sposobów wypowiedzi. W tym obszarze sztuki, która od powierzchownych, czysto formalnych podo­bieństw, wynikłych z naśladownictwa goto­wych wzorów jest jak najdalsza, zbieżności ze­wnętrznych, wizualnych próżno by szukać. Tkwią one w głębszych warstwach: powodu twórczego; a zatem są w sensie czysto wzro­kowym niewidoczne.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone