GŁÓWNIE DO SZTUKI PRZESZŁOŚCI

Sięgali oni głównie do sztuki przeszłości, by nią się inspirować i przekształ­cając wyczarowywać z niej na wskroś własne urzeczenia.  Ale nie oni są właściwymi twór­cami dziejów sztuki, choć w opracowaniach historycznych jest ich najwięcej. To co w niej prawdziwie ważne i wielkie, nie bierze się ze sztuki poprzedników, ale z działalności prekur­sorów, z ich myśli i odczuwania, które nie ma­ją precedensów. Jeśli dla nich znajdą oni wła­ściwy sposób artykulacji — to są to artystycz­ne odkrycia otwierające przed sztuką nowe drogi poszukiwań. A te, dla dziejów myśli ar­tystycznej najważniejsze, rodzą się ze sztuki o    tyle tylko, że stanowią nieprzejednany sprzeciw wobec tego, co już było. Tak narodził się futuryzm, suprematyzm, neoplastycyzm, tak narodziła się twórczość Marcela Ducham- pa, Yvesa Kleina, Victora Vasarely’ego czy Romana Opałki.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone