HEGLOWSKA TEORIA

Heglowska teoria ewolucji, wedle której byt rozwija się wyłaniając coraz wyższe postacie bytu, doprowadziła autora Fenomenologii ducha do proroczej konstatacji, iż przyjdzie czas, gdy sztuka przyjmie charakter głównie intelektual­ny i przeobrazi się w filozofię. Można zaryzy­kować twierdzenie, że przewidział on i zapo­wiedział m.in. sztukę efemeryczną i konceptua­lizm. Pisał wszak: „[…] stworzyć dzieło, które, jak poprzednio posąg wobec natchnienia arty­sty, staje przed nim wprawdzie jako dzieło równie doskonałe, ale już nie jako pozbawione w sobie samym życia, lecz jako żywa jaźń”. Albo gdzie indziej „Od […] pozorności i ułud- ności marnego, znikomego świata sztuka uwal­nia prawdziwą treść zjawisk, nadając im wyż­szą, z ducha zrodzoną rzeczywistość […].

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone