IDENTYCZNOŚĆ PRZEKAZU

Nie są to także podobieństwa polegające na identy­czności przekazu. Można tu raczej mówić analogiach podjętych problemów filozoficz­nych czy o podobieństwie głębi doświadczenia intelektualnego albo o zbliżeniu postaw myślowych. W tym sensie geometryczny obraz Mondriana czy Malewicza bliższy byłby tantry- cznej jantrze czy lamaistycznej mandali niż Strzelnice Jaspera Johnsa, mimo iż są one zamknięte zawsze w kształcie okręgu, którego Mondrian nie używał nigdy, a Malewicz tylko jako jednego z .elementów kompozycji. Jasper Johns bowiem swymi Strzelnicami dotykał zu­pełnie innych problemów i były one bardzo odległe od całościowo pojętych konstrukcji fi­lozoficznych, a także mistycyzmu tak charak­terystycznego dla twórców suprematyzmu neoplastycyzm u.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone