INNE ZJAWISKO

Innym zjawiskiem obserwowanym współcześnie, a wpływającym na zmianę stylu życia jest wzrost wolnego czasu, a w związku z tym zwiększenie mobilności konsumentów. Jeśli to zjawisko połączymy ze stale rosnącym udziałem funduszu swobodnej decyzji, rodzi to w sumie nowe mechanizmy zmieniające strukturę spożycia w kierunku rosnącego udziału wydatków na różne artykuły mające zwią­zek z rekreacją i sposobem spędzania wolnego czasu.Powyższe czynniki kreują w skali masowej nowy styl bycia konsumentów, stwarzając jakościowo nową syttuoię na rynku. Przede wszystkim waz ze wzrostem dobrobytu w krajach wysoko rozwiniętych pojawia się dość liczna grupa konsumen­tów o wysokich dochodach, a tym samym i kapryśnych.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone