ISTOTNY SYMPTOM

Symptom ten o tyle jest jesz­cze istotny, że to samo dążenie daje się obser­wować w równoległych nurtach poszukiwań plastycznych o zupełnie odmiennym z pozoru charakterze, jak np. postkonstruktywizm. Nie jest to zresztą jedyna zbieżność.Pozostaje problem: czy istnieje już dziś,  wciąż jeszcze w pełni rozkwitu omawianej tu tendencji utożsamiania się sztuki z rzeczywis­tością, możliwość znalezienia odpowiedzi na pytanie, dlaczego się tak dzieje. Stechnicyzowanie i zracjonalizowanie życia ludzkiego jest jednym z dominujących znamion naszej cywilizacji. Komercjalizacja tego życia a z nim sztuki, stała się na Zachodzie niepo­kojącym zagadnieniem społecznym i przedmio­tem powtarzających się protestów artystów. Coraz mniej jest obszarów przyrody nie ska­żonych niszczycielską działalnością człowieka.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone