JEDEN Z ELEMENTÓW

Klein nie poprzestawał wszakże tylko na sztuce wizualnej. Tworzył muzykę, zajmo­wał się filozofią, przyrodoznawstwem, polityką i wielu innymi dziedzinami ludzkiej aktywnoś­ci. Był też twórcą, podobnie jak Maiewicz i Mondrian, idei przywrócenia ludzkości utra­conego raju. Panaceum jednak na wszelkie tra­gedie ludzkie nie widział, jak oni, wyłącznie w sztuce. Prawda, że jednym z elementów pro­gramu Kleina była architektura z ognia, wody i powietrza, która wprowadzić miała ujednolice­nie klimatyzacyjne życia ludzi na całej ziemi, umożliwić nieużywanie ubrań chroniących przed chłodem i nieodgradzanie się człowieka od człowieka nieprzejrzystymi ścianami z cegły.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone