JĘZYK GEOMETRII

Odkryte zaś przez nich media sztuki były językiem uznanym za najtrafniejszy dla przekazania rezultatów do­ciekań każdego z tych myślicieli-mistyków.Na tej podstawie wolno wnioskować, że to, co najwartościowsze w sztuce i co najbardziej odkrywcze, rodzi się z idei jako siły pierwotnej i sprawczej; medium zaś — czyli koncepcja i kształt, jaki przekaz przybierze — aczkolwiek stanowi sprawę niezwykle istotną, ale przecież głównoplanową tylko w pierwszej warstwie od­bioru.Sztuka abstrakcji geometrycznej różnym pod­legała interpretacjom w jej źródłach, znacze­niach i wartościach. Najczęściej bywała trak­towana jako czysta sztuka, czyli wyzwolony od przedmiotów i znaczeń zespół form plastycz­nych, zestawionych ze sobą w układ istniejący i ważki sam w sobie czy sam dla siebie.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!