KATALOG WYSTAWCÓW

Katalog wystawców jest imponujący, ale najbardziej zdumiewa spojrzenie poprzez halę — przez nie­zliczone stoiska maszyn, sprzętu sportowego, środków transportu — ku krowom. Tak, bo SAM nie dzieli swego regionu według działów gospodarki. Przeciwnie, łączy je ze sobą. Oglądamy więc dziesiątki pojazdów przeznaczonych zarówno do ubijania śniegu (ratraki), jak i do usuwania go. Do transportu letniego (np. siana) na stromych stokach i do transportu turystów. Ma­my tu maszyny przypominające nieco pojazdy księżycowe, któ­re wczepione w skałę mogą wyciosać w niej rowy, przenosić kamienie z miejsca na miejsce, przesuwać pnie drzew z tras i z pól.