KAŻDY Z PRZEDMIOTÓW

Każdy z przedmiotów, nawet w owej fazie naj­większego odrealnienia, zwanej hermetyczną, był tylko przedmiotem w swej zewnętrznej formie. Nigdy nie została wydobyta w obra­zach kubistycznych wewnętrzna istota malo­wanego obiektu: ani w jej dramacie, ani o- drębności, ani nawet w sensie podstawowej struktury. Potem, w fazie kubizmu syntetycz­nego, uogólnienie dotyczyło także tylko ze­wnętrznych cech przedmiotu, które charakte­ryzowały go w sposób /wprawdzie skrótowy, ale zupełnie jednoznaczny. W tej sytuacji nie było i nie mogło być ,z kubizmu drogi, która by zdolna była prowadzić do abstrakcji. W koń­cu jedyne, co kubizm może łączyć z abstrakcją geometryczną — to obiektywizacja środków, w której brak miejsca ina czynnik subiektywizmu.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!