KONCEPCJA IDEOWA

Aby tylko koncepcja ideowa, którą chciał poprzez to medium wypowiedzieć, nie utraciła czytelności, aby — przeciwnie — dzięki prostocie i skrajnemu ograniczeniu środ­ków była tym oczywistsza. Spośród trzech wybranych tu artystów Yves Klein zajmuje w wielu aspektach pozycję eks­tremalną. Dalej posunął problem uchwycenia w sztuce czynnika immaterialmego, szerzej roz­piął swą twórczość pomiędzy biegunem jej bezpośredniego styku z naturą i jej całkowite­go zanurzenia w metafizykę, a wreszcie szcze­gółowiej niż jego poprzednicy opracował program powrotu ludzkości do utraconego raju.Przy tym, o ile nie wiadomo, w jakim stopniu znana była Mondrianowi ideologia artystyczna i społeczna, podobnie jak i twórczość Malewicza, o tyle Yves Klein znał dobrze obszary działalności obydwu swoich antenatów i uznawał swoje z nimi powinowactwa.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!