KULTURA CZASU WOLNEGO

Żyjemy przeważnie’w skupiskach miejskich i wielkomiejskich, v w osiedlach przemysłowych i wielkoprzemysłowych. >Rytm życia’ różnych grup, warstw i różnych regionów z Wolna, ale stale, ulega jednej upodabniającej go zmianie: rośnie wyodrębniona strefa czasu wolnego, czasu poza pracą i obowiązkami domowymi. Proces ten jest w Polsce zakłócony podłą organizacją życia codziennego.Ale nawet w tej polskiej niedoskonale zurbanizowanej cywi­lizacji pojawiają się i krzyczą wielkim głosem potrzeby właściwe dla wszystkich społeczeństw tego typu; niezaspokojone bywają wręcz groźne.Gdy sportowa żaba podstawia nogę tam, gdzie_ kują konia, rzecz, wygląda śmiesznie. Gdy kraj przeżywa kryzys ekono­miczny, a społeczeństwo doznaje ostrych wstrząsów społecznych i.politycznych,;nasze’ sportowe dezyderaty i programy wyglądają niepoważnie, by nie rzec — groteskowo.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!