LINIA PODZIAŁU

Należy się tu zastrzec, że zarówno linia podziału między tymi nurtami jest nieostra, jak też to rozróżnienie rodzajów dochodzenia do sposobów wypowiedzi, jak każda próba uogólnienia, niewolne jest od uproszczeń. Niemniej jednak da się zaobserwować, że tendencje do geometryzacji poprzez syntezę powtarzają się w historii po wielekroć i że są dziełem nie jednego człowieka, ale stanowią wynik działalności wielu pokoleń. W odległych w czasie kulturach daje się to zjawisko zau­ważyć np. w kształtowaniu się pism: czy to starobabilońskiego pisma klinowego, czy hie­roglifów egipskich lub wszelkich innych form pisma obrazkowego, jak hetyckie, Majów czy Azteków, gdzie coraz dalej idące uproszczenia prowadzą do geometryzacji.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone