METODA KOSZTOWA

Metoda ta w najmniejszym stopniu odpowiada założeniom koncepcji marketingowej^ Opiera się ona poza tym na rachunku kosztów, który jest niedoskonały. Dotyczy to w szcze­gólności kosztów ogólnych (pośrednich), które trudno ściśle zlokalizować (rozliczyć na poszczególne produkty). W metodzie kosztowej przywiązuje się zbyt małą wagę do popytu rynkowego oraz postaw nabywców. Inaczej mówiąc koszty są tutaj punktem wyjścia, a wszystkie inne czynniki mają znaczenie marginesowe. Tego rodzaju ujęcie nie pozwala w pełni wykorzystać szans, jakie stwarza poten­cjalny rynek dła zdynamizowania działalności organizacji gospodarczych.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!