MOTYWY MYŚLOWE I TEORETYCZNE

Sam w swoich licznych pismach” wyjaśniał motywy myślowe i teoretyczne prze­słanki, które skłoniły go, a właściwie ujawni­ły mu niezbywalną konieczność stworzenia te­go rygorystycznego języka form przekazu, nie pozwalając posługiwać się żadnym innym. Znowu, jak w przypadku Malewicza, nie­mal powszechnie spotyka się w opracowaniach historii sztuki XX wieku opinię o istotnym wpływie kubizmu na ukształtowanie się owego języka sztuki Mondriana. Rzeczywiście w latach 1911—14, przebywając po raz pierwszy w Pary­żu, zetknął się wielki Holender z tym nowym naówczas kierunkiem poszukiwań w jego for­mie analitycznej. Można też w malarstwie Mon­driana tego czasu dopatrzyć się nawet silnych wpływów formalnych tego kierunku.