MOŻLIWOŚĆ PRZEDŁUŻENIA CYKLU

Poziom ceny związany jest bezpośrednio z długością cyklu „życia produktu. Cena dla produktu o krótkim cyklu „życia” (sezon, moda) musi być z zasady wyższa, niż cena produktu dłużej utrzymującego się na rynku (np. kilka lat), bprzedaz produktu o krótkim cyklu „życia” musi zrekompensować poniesione’koszty w sto­sunkowo krótkim czasie, niekiedy kilku miesięcy. Możliwości przedłużenia cy u „życia” są tutaj bardzo niewielkie.Na problem związku pomiędzy ceną a cyklem „życia”.produktu (usługi) można spojrzeć z jeszcze innego punktu widzenia, a mianowicie rozpatrywa §° w poszcze­gólnych fazach tego cyklu.