NA POCZĄTKU CYKLU

Na początku swojego cyklu „życia” produkt z wgnty posiada najwięcej cech wyróżniających go w sensie pozytywnym od pozostałych produktów (stopień niepowtarzalności jest bardzo wysoki). Okres ten przypa a na fazy: wprowadzenia i wzrostu. W następnych fazach, tj. nasycenia, a szczególnie schyłku, produkt stopniowo traci swoje cechy wyróżniające. Cykl „życia” produktu stanowi doskonały punkt odniesienia dla rozpatrywania cen w czasie. Z tego punktu widzenia można wyodrębnić różne strategie działania stanowiące uzupełnienie, czy rozwinięcie założeń omawianych w poprzednim punk­cie.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!