NAJCHĘTNIEJ

Najchętniej siedzą gromadą ną schodach: tu przynajmniej coś się dzieje. Oczywiście w przytulnych -pokoikach większość po­rządnie odrabia lekcje. Ale tę cnotę przynoszą dzieci niemieckie ze sobą, z rodzinego domu. Mądrzy pedagogowie i tu jeszcze nie bardzo wiedzą czym i jak wypełniać czas po treningu i na­uce. Uderza dysproporcja między spokojną/ uregulowaną atmosferą, klimatem życzliwości, cierpliwością wychowawców i trenerów, a brutalną konfrontacją z mechanizmami selekcyjnymi sportu wyczynowego.