NAJTRAFNIEJSZY UKŁAD

Ten układ jest najtrafniejszy, ponieważ wyraża się w nim stosunek jednego ekstremu do innych ekstremów w najpełniejszej harmonii i obej­muje wszystkie inne relacje”. « Wszystko co jest medium u Mondriana, znajduje głębokie i wnikliwie przemyślane, teoretyczne uzasad­nienie. „Jeśli stosunek równowagi w naturzepisze artysta — przedstawić poprzez pozycję, wymiar i wartość naturalnych form zja­wisk i ich barw, ukształtuje się on abstrak­cyjnie poprzez pozycję, wymiar i wartość linii prostych i płaskich prostokątów koloru”.  I dalej: „Wychodząc od tego, co widzialne […] przestrzeń nie jest przedstawiana przez natu­ralną plastyczność, ale przez abstrakcyjną za­wartość przestrzenną tego, co płaskie; ruch — przez zespolone: ruch i przeeiwruch; barwa na­turalna  przez płaską, doprowadzoną do jed­noznaczności; a kapryśnie wygięta linia. — przez prostą.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!