NAMACALNA UŻYTECZNOŚĆ

Nie jest to jedyny przykład namacalnej „użyteczności” koncepcji suprematystycznej. Nie chodzi tu wszakże o tego rodzaju użytecz­ność ani też o tę, którą sam formułował utrzy­mując, że „malarstwo stało się dla nas ciałem, którym malarz wyraża swoje racje i stany Umysłu, strukturę jego zrozumienia natury, jak i stosunek pomiędzy sobą i naturą” , choć takie ujęcie ujawnia w sposób najprostszy i najbardziej skrótowy traktowanie sztuki jako medium, które zawiera i wypowiada przesłanie artysty. W końcu owo „Nic”, któremu po­święcił artysta tak wiele miejsca w pierwszej części rozprawy pt. Suprematyzm, które utoż­samiał z suprematyzmem, a które miało zna­leźć odbicie w jego malarstwie, urasta do ab­solutu i mimo odżegnywania się artysty od re- ligii jest rodem z metafizyki.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone