NASTĘPNY KROK

Można więc także w tym przy­padku mówić o sprzężeniu w jedność rozróż­nionych tu linii: samego życia i jego dokumen­tu. Nie sposób bowiem nie dostrzegać u Segala owej znamiennej Johnsowskiej i Kleinowskiej tendencji do utrwalania przez bezpośrednie odciśnięcie, anonimowego śladu ciała ludzkie­go. Tyle, że tendencja ta osiągnęła u Segala spotęgowane wymiary, nabrała — rzec można nie bez ironii — wzmożonej rzetelności.Następnym krokiem na tak pojętej drodze ambicji dokumentalnych okaże się w kilka lat później niezrównany w iluzyjności odtwarzania hiperrealizm, podejmujący próbę aż po wstrząs iluzyjnego naśladowania prawdy potocznej rze­czywistości. Cały zresztą ten nurt dokumenta- cji-odtworzeń karmi się zafascynowaniem po­wszednią egzystencją.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone