NASZA SYMPATIA

Tak powstała po części nasza sympatia, nasze zrozumienie, nasze wewnętrzne powinowactwo z prymitywami. Ci czyści artyści, tak właśnie jak my, starali się wydobyć w swych dziełach tylko to, co istotne duchowo, przy czym rezy­gnacja z czynnika zewnętrznej przypadko­wości występowała tu sama przez się”. I roz­ważając ten sam problem od innej strony, stwierdzał: „Człowiek, który mógłby coś powie­dzieć drugiemu człowiekowi — nie powiedział nic, a ten, który mógłby usłyszeć — nic nie usłyszał. Ten stan sztuki nazywa się l’art pour l’art”. W innym miejscu, rozpatrując zagadnie­nie zawartości przekazu w sztuce, konkludował: „Sztuka, która nie kryje w sobie sił przyszłoś­ci, która jest tylko dzieckiem swego czasu i nie dorośnie do tego, by stać się matką przyszłości, jest sztuką wykastrowaną.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone