NASZE DĄŻENIA

Ale te nasze groteskowe dążności i marzenia graniczą z tragizmem, kiedy przez długie dziesięciolecia są spychane na margines. W procesie wychowawczym, w mechanizmach osobotwórczych, w zapobieganiu zaburzeniom psychicznym i psychofizycznym, w prawidłowym uspołecznieniu wchodzącego w życie człowieka (to znaczy w nauczeniu go sztuki solidarnej wspólnoty bez utraty samodzielności postaw sądów) — sport czynnie uprawiany odgrywa w przodujących, cywilizacyjnie krajach bardzo ważną rolę. Kraje, które podobnych czynników nie dostrzegają, a które zarazem akceptują przejście ze stadium ‘ społeczeństwa tradycyj­nego’ w. zurbanizowane i przemysłowe, dorzucają do ryzyka jakie niesie przyszłość, dodatkotoe zagrożenia.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!