NAZWA SZKOŁY

Nazwa szkoły przecież to właśnie zapewnia… Tym. twardszy może \być .upadek, tym bardziej gorzkie sprowadzenie do rzeczywistości.Ilu tych rzekomych kandydatów do mistrzostwa naprawdę bę­dzie kandydować?. Ilu -je zdobędzie? Co z resztą? I tu wchodzi w grę jeszcze jeden’czynnik,: w naszym kraju dość , elementarny. . Szkoła. mistrzostwa : sportowego akcentuje ^swą nazwą nie , tyle wolny’.wybór zainteresowań; dzieci i mło­dzieży — ile ich nierówność. Podział na: mistrzów i patałachów  (w nauce, w zawodzie) dokonuje się zwykle w życiu społecznym w naszej cywilizacji dość późno. To gdzieś około dwudziestego roku życia losy i młodych ludzi zaczynają: się naprawdę, różnico­wać..

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!