NIC DZIWNEGO

Nic dziwnego, że ta teatralna dramatyzacja widowiska .sporto- • wego kusi także jednostki. Okazuje się, że nawet tam, gdzie panowały do niedawna żelazne reguły dobrego zachowania, możliwe są ustępstwa. Nastase był karany sto razy za wygłupy. Okazuje się, że potępienie społeczne nie było aż tak surowe. Ze wygłup można polubić a .na błazeńskie. gesty przeciwnicy już nie reagują wściekłością. Dają sobie jakoś radę..