NIELICZNI TEORETYCY

Nawet Marcel Brion, należący do tych nie­licznych teoretyków, którzy szukają w sztuce abstrakcyjnej przede wszystkim czynnika du­chowego, pisał o Vasarelym: „Jego prace dążą cło ucieleśnienia prawdziwej, realnej przestrze- i ni, aby zapobiec wtargnięciu doznania prze­strzenności aluzyjnej. Układy spiętrzonych nad sobą diagonali, które są równie dalekie od rze­czywistej, jak idealnej perspektywy, wprowa­dzają całkiem nową przestrzeń do konstrukcji malarskiej. Jej surowość, podobnie jak kolory­styka oschła i zredukowana do barw zasadni­czych, nadają obrazowi niezaprzeczalną wiel­kość. W odrzuceniu wszelkiego czynnika emo- cjonalności i sentymentalizmu ujawnia Vasarely w sposób niedoktrynalny klasyczną suro­wość w jej podstawowej istocie”.I gdzie in­dziej: „Vasarely próbuje przełamać granice obrazu, gdy wytwarza w nim złudzenie ruchu.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone