NIESPÓJNOŚĆ W POGLĄDACH

Można tę niespój­ność w poglądach Malewicza traktować jako wewnętrzną sprzeczność czy niekonsekwencję. Można jednak również tłumaczyć tę niekoherencję jako wynikającą ze sposobu rozumienia przez autora Czarnego kwadratu na białym tle pojęcia użyteczności i służebności w sztuce. Postawione przez niego suprematyzmowi zada­nia były na tyle nowatorskie i odmienne od wszelkich dotychczasowych tradycji służebno­ści sztuki i obecności w niej idei, pojęć i rze­czy, że Malewicz nie traktował tych zadań ja­ko służby sztuki wobec czegokolwiek czy ko­gokolwiek. Jednakże z obecnej perspektywy użyteczność czy służebność koncepcji twórczej suprematyzmu w jej założeniu wydaje się bez­sporna; niezależnie od tego, że całkowicie uto­pijna w sensie jej abawczego znaczenia dla międzyludzkich stosunków.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!