OBIEKTYWY CZY ZDARZENIA

Tak to w miejsce obiektów czy zdarzeń, przywoływanych odtwo­rzeniem, powołany zostaje ich znak. Analogi­czne zjawisko można odnaleźć w niektórych rejonach pojawiania się sztuki prehistorycz­nej, żeby powołać się na przykład późno pa­leolitycznych malowideł naskalnych z połud­niowej Afryki czy podobnych zabytków sztuki magdaleńskiej z Europy środkowej i wschod­niej, które wydają się kontynuować jeszcze dawmiejsze tradycje, solutrejsko-oryniackie. Znamionują je tendencje do upraszczającej stylizacji wszelkich postaci, która zbliża te wy­obrażenia do ornamentu o charakterze geome­trycznym. W tych już, jednych z najwcześniejszych w historii ludzkiej przykładach uproszczeń ujawnia się jedna z cech implikowanych przez ów proces.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!