OD PROSTEGO DO SKOMPLIKOWANEGO

Od najprostszego ziarnka piasku do skomplikowanego komputera składa się uniwer- sum z jednolitych konstant”.Albo gdzie in­dziej: „Kinetyzm inspiruje myśl humanistyczną filozoficzną sztuki, która koncentruje uwa­gę równocześnie swymi aspektami estetyczny- v mi, etycznymi, socjologicznymi i ekonomiczny­mi. Myśl ta, manifestując ciągły swój ruch w świecie wciąż ruchomym, forytując nową tech­nikę, funkcje i idee artystyczne, jest syntezą kinematyki w rozumieniu fizyki i ruchu inte­lektu”.Zdawałoby się, że wszyscy już przywykli do obrazów i grafik barwnych Vasarely’ego, uło­żonych z drobnych kółeczek, kwadratów lub innych form geometrycznych; rzadziej mienią­cych się różnymi barwami, częściej — opartych na jednym lub dwóch kolorach, które stopnio­wo zmieniając się walorowo do centrum obra­zu łub ku jego brzegom, powodują wrażenie rozjarzania się barwnego światła i jego zagasa­nia.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!