ODKRYWANIE GEOMETRII

Cezanne odkrył geometrię jako nową wartość: nie jako szkielet konstrukcyjny obrazu, ale jako podstawowy element struktury wszy­stkich obiektów materialnego otoczenia czło­wieka. Tę utajoną geometrię wyjawił i w no­wy sposób określił, nadając jej we własnym malarstwie nie przyznawaną jej dotąd rangę. Siedząc potem jego następców, którzy zajęli się głównie analizowaniem mediów sztuki, można poprzez Seurata, kubistów i Delaunaya obserwować kolejne iazy ujawniania i prób wydobycia się geometrycznego kośćca z przed­miotowej obudowy. Na tych drogach kubizm stanowi szczególny i jedyny przypadek doko­nania się w krótkim czasie około jednego dzie­sięciolecia i w wąskim gronie kilku twqrców, procesu analogicznego do tego, jaki w ciągu wielu pokoleń dokonał się w kształtowaniu pisma obrazkowego: przekształtcenia się przed­miotów za pomocą syntezy w ich znaki.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!