ODMIENNOŚĆ DO WSZYSTKIEGO

Odmien­ność jednostkowego, przedmiotowego w swych zainteresowaniach kubizmu od własnych, nie- : porównanie głębszych ideowo dążeń do stwo­rzenia systemu powszechnego tak ocenia sam Małewicz: „W futuryzmie i kubizmie posługiwano się prawie wyłącznie przestrzenią, ale jej forma, ponieważ związana była z przedmiotowością, nie dawała nigdy wyobrażenia prze­strzeni uniwersalnej”  Generalna różnica między kubistami a Malewiczem polegała na tym i właśnie, że Malewaczowi nie zależało na analitycznym rozbiciu przedmiotu ani na odkryciu : nowej przestrzeni. On szukał nowego języka plastycznego dla wyrażenia przestrzeni uniwer­salnej.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!