ODMIENNY STOSUNEK DO ŚWIATA

Diametralnie odmienny był stosunek do świata, który wiódł artystów ku bezprzedmio­towości. I tak np. twórca akwareli uznanej w historii sztuki za pierwsze dzieło abstrakcji, a jednocześnie autor rozprawy O czynniku du­chowym w sztuce, pisał, że poza podobień­stwem form sztuki w określonej epoce do form sztuki w epokach poprzednich, co porównać można do naśladowania, jakie uprawiają mał­py wobec człowieka, „istnieje inny rodzaj ze­wnętrznego podobieństwa form sztuki, które maswoje źródło w konieczności. Podobieństwo wewnętrznych dążeń w całej moralno-duchowej atmosferze, dążeń do celów, które w swych podstawowych założeniach już były po­dejmowane i kontynuowane, ale potem zapom­niane; zatem podobieństwo wewnętrznego kli­matu całego okresu może logicznie prowadzić do zastosowania form, które owocnie służyły w okresie przeszłym tym samym dążeniom.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone