OGROMNE RZESZE LUDZI

Ogromne rzesze ludzi pracują, i jednocześnie og­romne rzesze ludzi świętują, śpią,’ odpoczywają. W wielkim zagłębiu przemysłowym- tradycyjny rnahometanski Ramadan powszechne święto — jest po prostu niemożliwy.  Ale oprócz wymogów narzuconych rytmowi pracy i wypoczyn­ku przez przemysł, a także inne. unowocześnione branże gospo­darki jest jeszcze inna przyczyna, która wspólnemu rytmowi wypoczywania nie sprzyja. Po prostu wypoczynek, rozrywka, zabawa w czasie wolnym wymagają w skali masowej wyspecjali­zowanej obsługi. Wymagają całej armii ludzi, zajętych czasem wolnym innych ludzi.